شورای اسلامی شهر بویین و میاندشت شورای اسلامی شهر بویین و میاندشت شورای اسلامی شهر بویین و میاندشت
اطلاعیه
1391/11/11 10:23

به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند شورای اسلامی شهر بویین میاندشت با راه اندازی سایت جدید درنظر دارد ارتباط بیشتری با شهروندان عزیز برقرار نماید.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم1